MUHASEBE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN 2009/4 SAYILI SAY2000İ DUYURUSU

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

 

 

MUHASEBE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN 2009/4 SAYILI SAY2000İ DUYURUSU

 

 

 

1-Bilindiği üzere, 2007/19 Sayılı say2000i duyurusunda; Kesinhesap Cetvellerinin muhasebe kayıtları esas alınarak oluşturulduğu, söz konusu cetvellerden Şartlı Bağış ve Özel Gelirler Cetvelinin, 800- Bütçe Gelirleri  Hesabının ekonomik kodunun birinci düzeyi 4, ikinci düzeyi 4 ve 6 ile başlayan kodlarına kaydedilen tutarların esas alınmak üzere düzenlendiğinden bahisle,  600- Gelirler Hesabının ekonomik kodunun birinci düzeyi 4 ve ikinci düzeyi 4 (4.4.1.3, 4.4.1.4, 4.4.2.3, 4.4.2.4) ve 6 ile başlayan kodlarına kayıt girişi sırasında detayda kurumsal kod alanına özel gelirin ait olduğu ilgili kurumun kurumsal kodunun girilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ancak, yapılan kontrollerde muhasebe kayıt formundan özel gelir kaydı girişi sırasında bu düzenlemeye uygun işlem yapmayan muhasebe birimlerinin olduğu tespit edilmiştir. Muhasebe birimlerinin, 2008 yılı ve 2009 yılı işlemlerinin yeniden gözden geçirerek, söz konusu hesabın ilgili ekonomik kodlarında hatalı ve eksik olan detay bilgilerini 2007/19 sayılı say2000i duyurusunda belirtildiği şekilde değiştirmeleri/düzeltmeleri gerekmektedir.

 

            2-Muhasebe birimlerinin, 2008 yılı veya önceki yıllarda Özel Gelir/Şartlı Bağış ve Yardım kaydı yapılıp da harcanamaması nedeniyle ertesi yıla devredilmesi gereken tutarlar için, ilgili Strateji Başkanlığı ve Genel Müdürlüğümüz Hesapları İnceleme ve Kesin Hesap Şubesi ile mutabakata varıldıktan sonra 31.12.2008 tarihi itibariyle Bütçe Gelirleri Hesabına (Kurum bazında ilgili özel gelir ekonomik koduna) borç, Emanetler Hesabına (Genel Bütçeli Muhasebe Birimleri Ekonomik kodun 1. düzeyi 15- Özel Gelirlerden Devreden Emanetler  ile başlayan ilgili ekonomik koduna; Özel Bütçeli Muhasebe Birimleri 333 Hesabın 16.0.0.0 ekonomik koduna) alacak kaydı yapmaları gerekmektedir.

 

3-Merkezden yapılan kontrollerde, muhasebe birimlerinin Ödenek İşlemleri Menüsünde bulunan Ödenek Kayıt İşlemleri Formunda muhasebeleştirmeyi bekleyen ödenek/tenkisleri olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda olup 2009 yılı 1 nolu MİF? i oluşturmuş olan muhasebe birimlerinin tamamının 2009 yılı 1 nolu MİF?leri, 24/02/2009 Salı günü saat 18.30 da merkezden silinerek 2008 yılı işlemlerine dönüş izni verilecektir.

            Muhasebe birimleri bu işlemden sonra 2008 yılı dönem içi işlemlerine dönüp, 25/02/2009 Çarşamba günü saat 10.00?a kadar bekleyen ödenek/tenkisleri muhasebeleştirerek, ay sonu ve yıl sonu işlemlerini yenileyeceklerdir. Bu süre zarfında 2009 yılı işlemleri yapılamayacağından muhasebe birimlerinin bir an evvel 2008  yılı işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

 

4-Amortismana tabi duran varlıkların devirleri sırasında hesaplanmış birikmiş amortismanlarının hesaplardan çıkarılmaması veya 2007 yılından 2008 yılına toplu olarak devredilen birikmiş amortisman tutarlarının ilgili harcama birimleri itibariyle düzeltme kayıtlarının oluşturulmaması sebebiyle; % 100 oranında amortismana tabi duran varlıkların ve 1 sayılı Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliğinde belirtilen limitlerin altında kalan duran varlıkların 2008 yıl sonu amortisman hesaplamalarında, doğrudan ilgili duran varlığın 2007 yılı devir ve 2008 yıl içi işlemleri dikkate alınmıştır. Bununla birlikte yapılan incelemelerden ve merkeze intikal eden bilgilerden, kayıtlarda, harcama birimi ve amortismana tabi ilgili duran varlık bazında fazladan birikmiş amortisman tutarlarının olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda olan muhasebe birimlerince, ilgili harcama birimi ve amortismana tabi duran varlık bazında 257- Birikmiş Amortismanlar Hesabına borç, 500-2.3.9.0 Net Değer Hesabına alacak kaydı ile düzeltme kaydı yapılacaktır.

            2009 yıl sonu amortisman hesaplamalarında benzer sorunlarla karşılaşılmaması ve tam ve doğru amortisman hesaplanmasını teminen; amortismana tabi duran varlık işlemlerine ilişkin http://www.muhasebat.gov.tr/destek/uygulama/klavuzlar/index.php  adresinde güncellenmiş olarak yer alan ?Amortismana Tabi Duran Varlıklara İlişkin Yazılımda Yapılan Güncellemeler Kılavuzu? na göre işlem yapılacaktır.

 

5-15?li ve 25?li grup hesapların 2007 yılında bir kısmı 2008 yılında ise tamamının borç ve alacak işlemlerinde harcama birimi, hesap kodu ve ekonomik kod birlikte dikkate alınmasına rağmen, yapılan incelemelerde bazı muhasebe birimlerinin kayıtlarında ters bakiyeli işlemlerin olduğu tespit edilmiştir. Muhasebe birimlerince Muhasebe Modülü/Raporlar/ Muhasebe Birimi Kontrol Raporları/ Taşınır Hesaplar Kontrol Raporları (Özet-Eksi Bakiye) menüsünden ilgili raporlar alınıp hatalı işlemler tespit edilerek muhasebe kaydı ile düzeltme işlemleri yapılacaktır. 2008 yılına ilişkin ters bakiyeli işlemler mutlaka say2000i 2008 adresinden yapılacaktır.

 

            Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

 

 

 

 

 

Ömer DUMAN

  Genel Müdür

 

 

 

 

 

 

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın